درباره ما

هادی اسلام نیا

هادی اسلام نیا

 • بنیانگذار «مرجع آموزش OpenSees و برنامه نویسی»
 • دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه از دانشگاه امیرکبیر
 • مدرس و مشاور OpenSees، MATLAB و Python
 • تجربه بیش از 6هزار ساعت مشاوره و پژوهش پیرامون OpenSees و برنامه نویسی
 • تجربه بیش از 20 هزارخط برنامه نویسی مرتبط با سازه و زلزله
 • پاسخ گویی به بیش از 7 هزار پرسش پژوهشی دانشجویان ارشد و دکتری

هودین ملک زاده 

 • مدیر تحقیق و توسعه و تولید محتوای «مرجع آموزش OpenSees و برنامه نویسی»

 • کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مهندسی عمران – مهندسی زلزله

 • طراحی و نظارت عالیه و اجرای پروژه های فولادی  و بتنی (نظام مهندسی استان تهران)

 • دستیار تحقیقاتی پژوهشکده سازه – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چرا ما؟

با استفاده از آموزش های ما در کمترین زمان می توانید به مهارت های خوبی دست پیدا کنید.

انجام پروژه

انجام پروژه های تحلیل سازه و برنامه نویسی در مهندسی عمران

مستندسازی

مستندسازی و تحلیل داده های شما در زمینه مهندسی زلزله و عمران

مشاوره

ارائه مشاوره در جهت پیشبرد پایان نامه های ارشد و دکتری مهندسی عمران

تدریس

تدریس آنلاین بصورت عمومی و خصوصی برنامه نویسی و اپنسیس

مقالات چاپ شده توسط مرجع آموزش OpenSees و برنامه نویسی

 1. Eslamnia, H., Malekzadeh, H., Jalali, S. A., & Moghadam, A. S. (2023). Seismic energy demands and optimal intensity measures for continuous concrete box-girder bridges. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 165, 107657. (doi.org/10.1016/j.soildyn.2022.107657)
 2. Farajian, M., Sharafi, P., Eslamnia, H., Kildashti, K., & Bai, Y. (2022). Classification of inter-modular connections for stiffness and strength in sway corner-supported steel modular frames. Journal of Constructional Steel Research197, 107458. (doi.org/10.1016/j.jcsr.2022.107458)

   

 3. Farajian, M., Kildashti, K., Sharafi, P., & Eslamnia, H. (2022, November). Quantification of seismic performance factors for modular corner-supported steel bracing system. In Structures(Vol. 45, pp. 257-274). Elsevier. (doi.org/10.1016/j.istruc.2022.09.032)
 4. Farajian, M., Sharafi, P., Bigdeli, A., Eslamnia, H., & Rahnamayiezekavat, P. (2022). Experimental Study on the Natural Dynamic Characteristics of Steel-Framed Modular Structures. Buildings12(5), 587. (doi.org/10.3390/buildings12050587)
 5. Farajian, M., Sharafi, P., Eslamnia, H., Bai, Y., & Samali, B. (2023, March). Classification system for inter-modular connections in non-sway corner-supported steel modular buildings. In Structures(Vol. 49, pp. 807-825). Elsevier. (doi.org/10.1016/j.istruc.2023.01.152)
 6. Mirzai, N. M., Eslamnia, H., Sina Bakhshinezha, S., Jeong, S. H. (2023). Seismic fragility assessment of a multi-span continuous I-girder bridge controlled by a self-centering damper. In Structures. Elsevier. (doi.org/10.1016/j.istruc.2023.02.091)
 7. Malekzadeh, Hoodean, et al. “Developing a multi-variable vulnerability function for a class of multi-span continuous concrete box-girder highway bridges with emphasis on near-field earthquakes.” European Journal of Environmental and Civil Engineering 26.11 (2022): 5428-5464. (doi.org/10.1080/19648189.2021.1899991)