رزومه هادی اسلام نیا

درباره هادی اسلام نیا:

بنیانگذار «مرجع آموزش OpenSees و برنامه نویسی»

دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه از دانشگاه امیرکبیر

مدرس و مشاور اپنسیس  OpenSees، متلبMATLAB  و پایتون Python

تجربه بیش از 6 هزار ساعت مشاوره و پژوهش پیرامون اپنسیس OpenSees و برنامه نویسی

تجربه بیش از 20 هزارخط برنامه نویسی مرتبط با سازه و زلزله

پاسخ گویی به بیش از 7 هزار پرسش پژوهشی دانشجویان ارشد و دکتری

تحصیلات دانشگاهی:

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

 • کارشناسی ارشد عمران – سازه
 • عنوان پایان نامه: ارزیابی ضرایب عملکرد لرزه ای قاب های با مهاربند کمانش تاب (BRBF)
 • سال 1394-1396
 • معدل: 49/17

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

 • کارشناسی مهندسی عمران
 • سال 1390-1394
 • معدل: 78/17
هادی اسلام نیا

مقالات چاپ شده: 

 1. Eslamnia, H., Malekzadeh, H., Jalali, S. A., & Moghadam, A. S. (2023). Seismic energy demands and optimal intensity measures for continuous concrete box-girder bridges. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 165, 107657.
 2. Farajian, M., Sharafi, P., Eslamnia, H., Kildashti, K., & Bai, Y. (2022). Classification of inter-modular connections for stiffness and strength in sway corner-supported steel modular frames. Journal of Constructional Steel Research197, 107458.
 3. Farajian, M., Kildashti, K., Sharafi, P., & Eslamnia, H. (2022, November). Quantification of seismic performance factors for modular corner-supported steel bracing system. In Structures(Vol. 45, pp. 257-274). Elsevier.
 4. Farajian, M., Sharafi, P., Bigdeli, A., Eslamnia, H., & Rahnamayiezekavat, P. (2022). Experimental Study on the Natural Dynamic Characteristics of Steel-Framed Modular Structures. Buildings12(5), 587.
 5. Farajian, M., Sharafi, P., Eslamnia, H., Bai, Y., & Samali, B. (2023, March). Classification system for inter-modular connections in non-sway corner-supported steel modular buildings. In Structures(Vol. 49, pp. 807-825). Elsevier.\
 6. Mirzai, N. M., Eslamnia, H., Sina Bakhshinezha, S., Jeong, S. H. (2023). Seismic fragility assessment of a multi-span continuous I-girder bridge controlled by a self-centering damper. In Structures. Elsevier.

فعالیت های کلیدی:

 • مدرس مدل سازی و تحلیل غیرخطی سازه ها با اپنسیس OpenSees و OpenSeesPy
 • مدرس برنامه نویسی با متلب و پایتون MATLAB و Python در مهندسی عمران (برای پیاده سازی الگوریتم های مورد نیاز در پژوهش های سازه و زلزله)
 • مدرس طراحی قاب خمشی فولادی و بتنی و قاب با مهاربند کمانش تاب (BRB) در ایتبس و سپ ETABS و SAP2000
 • مدرس تحلیل و طراحی پارامتریک از طریق API ایتبس ETABS و برنامه نویسی در پایتون Python

دوره های ویدیویی جامع:

 • دوره جامع آموزش مدل سازی و تحلیل غیرخطی سازه ها در اپنسیس OpenSees
 • دوره جامع مدل سازی پارامتریک سازه های سه بعدی در اپنسیس OpenSees
 • دوره جامع تحلیل دینامیکی افزایشی IDA به روش گام ثابت و Hunt-Fill و استخراج نمودار شکنندگی (fragility)
 • دوره جامع مدل سازی غیرخطی پل ها در اپنسیس OpenSees
 • دوره جامع مدل سازی غیرخطی سازه های مهاربندی در اپنسیس OpenSees (همگرا، واگرا، شورون، ضربدری، قطری و BRB)
 • آموزش مدل سازی قاب های خمشی با کمربند خرپایی در اپنسیس OpenSees (STMF)
 • آموزش مفهومی FEMA P695 

تجربیات مدل سازی سیستم های سازه ای در اپنسیس OpenSees:

نمونه ای از موضوعات یا سیستم های سازه ای که در مورد آن ها جلسات مشاوره برگزار شده، در ادامه می آید. زمینه های کار شده در اپنسیس محدود به این موارد نیست و به طور مداوم به تعداد این موارد افزوده می شود.

قاب های خمشی:

قاب های خمشی فولادی به روش فایبر در اپنسیس OpenSees

قاب های خمشی فولادی به روش مفصل متمرکز ایبارا-کراوینکلر در اپنسیس OpenSees

قاب های خمشی بتنی به روش فایبر در اپنسیس OpenSees

قاب های خمشی بتنی به روش مفصل متمرکز ایبارا-کراوینکلر در اپنسیس OpenSees

قاب خمشی فولادی با کمربند خرپایی در اپنسیس OpenSees (STMF)

قاب خمشی فولادی ماژولار در اپنسیس OpenSees (Modular)

قاب خمشی فولادی با ستون پر شده با بتن (CFT) در اپنسیس OpenSees

قاب های مهاربندی:

قاب مهاربندی فولادی همگرا (CBF) در اپنسیس OpenSees

قاب مهاربندی فولادی واگرا (EBF) در اپنسیس OpenSees

قاب با مهاربند کمانش تاب (BRB) در اپنسیس OpenSees

قاب با مهاربند ستون فقراتی (Strongback) در اپنسیس OpenSees

سیستم های بلندمرتبه با مهار بازویی (outrigger) و کمربند خرپایی (truss belt) در اپنسیس OpenSees

دیوارها:

دیوار برشی بتنی در اپنسیس OpenSees

دیوار برشی کوپله (hybrid coupled wall) با تیر همبند فولادی و بتنی در اپنسیس OpenSees

دیوار بنایی در اپنسیس OpenSees

میانقاب بنایی در اپنسیس OpenSees

دیوار ICF (Insulated Concrete Form) در اپنسیس OpenSees

میراگرها و جداسازهای لرزه ای:

میراگر ویسکوز در اپنسیس OpenSees

میراگر اصطکاکی در اپنسیس OpenSees

میراگر فولادی تسلیم شونده در اپنسیس OpenSees

میراگر جرمی (TMD) در اپنسیس OpenSees

جداگر اصطکاکی تک قوسی در اپنسیس OpenSees

جداگر اصطکاکی سه قوسی در اپنسیس OpenSees

جداگر الاستومری در اپنسیس OpenSees

سیستم های مرکزگرا (self-centering)

دیوارهای مرکزگرا (Self-Centring Wall system) در اپنسیس OpenSees

مهاربند فولادی مجهز به SMA در اپنسیس OpenSees

اتصال پای سازه مرکزگرا در اپنسیس OpenSees

اتصال تیر به ستون مرکزگرا در اپنسیس OpenSees

مدل سازی خاک:

اندرکنش خاک و سازه بر روی پی کم عمق با استفاده از فنرهای وینکلر در اپنسیس OpenSees

اندرکنش خاک و شمع با استفاده از فنرهای وینکلر در اپنسیس OpenSees

سیستم های پل:

انواع سیستم های پل در اپنسیس OpenSees شامل انواع اتصال عرشه به پایه و عرشه به عرشه

پل های کابلی (cable stayed) در اپنسیس OpenSees

انواع جزئیات پل ها شامل:

 • عرشه و پایه با انوع مقاطع
 • کلید برشی
 • خاک پشت کوله
 • شمع
 • ضربه
 • الاستومر
 • جداگر
 • میراگر
 • کابل های مهارکننده (restrainer)

بهینه یابی:

الگوریتم بهینه یابی ژنتیک با متلب MATLAB و اپنسیس  OpenSees

الگوریتم بهینه یابی PSO با پایتون Python از طریق API ایتبس ETABS

سایر موضوعات یا سیستم های سازه ای:

شبیه سازی هیبریدی (Hybrid simulation) با استفاده از نرم افزار UT-SIM و اپنسیس

ستون محصور شده با FRP در اپنسیس OpenSees

خرابی پیش رونده در اپنسیس OpenSees

مدل سازی ضربه بین سازه ها در اپنسیس OpenSees

تجربیات برنامه نویسی:

متلب MATLAB:

 • سطح حرفه ای در متلب
 • تدریس کدنویسی الگوریتم های پیچیده مرتبط با موضوعات سازه و زلزله
 • تجربه بیش از 5 هزار خط کدنویسی در متلب MATLAB

پایتون Python:

 • کدنویسی الگوریتم های پیچیده مرتبط با موضوعات سازه و زلزله
 • مدرس پایتون و OpenSeesPy

TCL:

 • سطح حرفه ای در TCL
 • چندین هزارخط کدنویسی مرتبط با مدل سازی و تحلیل غیرخطی سازه ها در OpenSees

زبان انگلیسی:

 • مدرک MSRT با نمره 82 از 100
 • ارتباط روزانه با محتوای انگلیسی (محتوای علمی یوتیوب، مطالعه مقالات و آیین نامه ها و …)